C vill bygga bostäder vid Bromma flygplats

Centerpartiet i Stockholm vill att Bromma flygplats omvandlas till bostäder efter 2038.
Centerpartiet i Stockholm vill att Bromma flygplats omvandlas till bostäder efter 2038.
Karin Ernlund (C)
Karin Ernlund (C).
Centerpartiet i Stockholm vill att Bromma flygplats läggs ner till förmån för bostadsbyggande.
Det skriver partiets gruppledare i Stadshuset i ett debattinlägg.

Centerpartiet föreslår som första borgerliga parti att Bromma flygplats läggs ner till förmån för bostadsbyggande. Det skriver Karin Ernlund och Michaela Haga, gruppledare för Centerpartiet Stockholms stad respektive ordförande för Centerpartiet i Stockholms län, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Stockholmsregionen är Europas snabbast växande storstadsregion och det krävs att vi både förtätar befintliga områden och hittar plats för nya områden där vi kan bygga bostäder. Mot bakgrund av det är den naturliga vägen framåt att bygga ut Arlanda som flygplats och göra Bromma flygfält till ett nytt område för modern stadsbebyggelse”, skriver de i artikeln.

Skiljer sig från Miljöpartiet

Miljöpartiet har länge varit ensamt drivande i frågan att lägga ner Bromma flygplats, men får nu alltså till viss del medhåll från Centerpartiet. Vissa skillnader finns dock i partiernas syn på omvandlingsprocessen till bostäder. Där miljöpartiet vill avveckla flygplatsen så snart som möjligt ser centerpartiet hellre att detta sker när avtalet med Swedavia går ut 2038.

”Att lägga ner Bromma flygplats så snabbt som möjligt – vilket har varit Miljöpartiets linje, utan att först stärka Arlanda för att klara en ökad flygkapacitet kommer vi inte gå med på. Det skulle slå hårt mot tillväxten i hela landet. Därför är det viktigt att vi nu tar nästa steg och blickar framåt mot framtidens flygtrafik, och eftersom byggandet av en till landningsbana på Arlanda kommer ta väldigt lång tid är det viktigt att arbetet startar redan nu”, skriver de i debattinlägget.