Bostäder kan byggas på Gubbängsfältet

gubbängsfältet
Stockholms stad öppnar upp för att bygga bostäder på delar av Gubbängsfältet.
Gubbängens företagsområde kan omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder.
Gubbängens företagsområde kan omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder.
Delar av Gubbängsfältet kan komma att bebyggas med bostäder. Det avslöjas i Stockholms nya översiktsplan.
Där står dessutom att Gubbängens företagsområde, vid Norra Sköndal, ska göras om till en ny blandad stadsdel med bostäder och företag.

Gubbängen är den stadsdel i Farstaområdet som har överlägset mest grönyta per invånare. Men hur länge till?

I Stockholms nya översiktsplan, som precis har arbetats om, står att delar av Gubbängsfältet kan ”utvecklas med bostäder och verksamheter”.

Framgår inte hur många

Sedan tidigare är det klart att två rugbyplaner och en konstgräsplan ska anläggas på fältet. Längst västerut, nära Lingvägen och Söderledskyrkan, ska det byggas kafé och omklädningsrum. Men på sikt kan staden alltså även tänka sig bostäder på delar av fältet. Var på fältet och hur ,många bostäder framgår dock inte i översiktsplanen.

Gubbängens företagsområde kan också få bostäder. Illustration: Stockholms stad

En annan nyhet gäller Gubbängens företagsområde, även kallat Sköndals företagsområde, i hörnet Nynäsvägen-Tyresövägen. Det ska enligt översiktsplanen omvandlas till ”blandstad med bostäder, arbetsplatser och service”.

”Vi såg svårigheter”

Farsta stadsdelsnämnd har tidigare sagt nej till idén att bygga bostäder i det kraftigt bullerstörda området, där cirka 50 företag huserar.

– Vi såg svårigheter med att skapa en blandstadsdel just där. Det ligger precis vid Nynäsvägen och där finns heller inte mycket ledig mark som staden äger, säger Thomas Kultti på Farsta stadsdelsförvaltning, som utredde frågan.

Men nu har Stockholms stad alltså valt att infoga idén i översiktsplanen – ett tydligt tecken på att man vill gå vidare med planerna.

Mitt i Söderort söker stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert för en kommentar.