Välj ditt område
Visionsbild över nya kvarteren. Vy från Örbyleden och Grycksbovägen.
Visionsbild över nya kvarteren. Vy från Örbyleden och Grycksbovägen.

400 bostäder ska byggas vid Örbyleden

Bostad Grusplanen vid Grycksbovägen och Örbyleden ska väck. Istället ska där byggas 400 bostäder. Både hyresrätter och bostadsrätter finns i planerna.

Stockholm stad vill bygga fyra nya kvarter i korsningen mellan Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen. Detaljplanen är just nu ute på samråd och innehåller möjlighet att bygga 400 bostäder med lokaler i bottenvåningarna.

Kvarteren är tänkta att byggas i u-former, med fasader som skydd mot bullret från Örbyleden och gårdar som öppnar sig mot söder och väster på andra sidan. Husen ska byggas i olika höjd och olika fasadmaterial för att få variation.

Tre större kvarter är tänkta mot Örbyleden och ett mindre mot Grycksbovägen.

De lägsta är tänkta att byggas i fyra våningar och de högsta i nio våningar, där de två översta kommer ligga direkt under taken med takkupor. De högre husen är tänkta att ligga mot Örbyleden för att skydda mot buller.

Material som kan komma att användas till fasaderna är till exempel tegel, betong, och puts i olika färger. Taken ska byggas som sadeltak och med plåt eller takpannor i betong eller keramik för att bryta av från fasaderna.

Vy från Örbyleden.

Enligt planprogrammet ska de nya kvarteren ha en stadskaraktär.

Detaljplanen för området är nu ute på samråd och ett öppet hus kommer att hållas i Bandhagens skola den 23 augusti klockan 17.30. Förslaget visas redan nu upp i receptionen på stadsdelsförvaltningen och synpunkter ska lämnas till Stockholms stadsbyggnadskontor senast den 31 augusti.

Din bästa Stockholmsguide

Fler nyheter från Hela Stockholm

Brott

Personal gömde sig på toa vid rån mot butik

Brott

Våldsvågen: Fyra personer dödade på en vecka

Nyheter

Polisrazzia mot förening i Rinkeby

Dådet skedde i bostadsområdet mellan Södra Jordbrovägen och Jordbro parklek
Brott

Grannar om mordet i Jordbro: ”Vi hörde skrik”

Nyheter

Älg på visit i Tallkrogen sköts ihjäl

Livsstil

De gick i flickskola på Söder på femtiotalet