Bostäder kan byggas på central industritomt

Det är näst mest i länet sett till nya bostäder per invånare.
Fler byggkranar kan siktas i centrala Sollentuna om byggplanerna på Turebergs allé blir av
Verksamhetslokalerna på Tureberg allé 4 och 6 kan komma att rivas och bebyggas med bostäder.
Det vill den nyblivna fastighetsägaren – och de har kommunen i ryggen.

I slutet av augusti stod det klart att fastighetsbolaget Järntorget köpt två centralt belägna tomter i Sollentuna: Tappen 6 och Tappen 12 på Turebergs allé 4 och 6.

– Det är ett jättefint läge nära ett väldigt bra centrum, säger Martin Arkad, vd på Järntorgskoncernen.

Idag är fastigheterna planlagda för kontor och industriändamål, men en ändring av detaljplanen för att tillåta bostäder är på god väg.

I augusti 2016 fick den tidigare fastighetsägaren ett positivt svar på en ansökan om planbesked, och stadsbyggnadsnämnden beslutade att ett detaljplanearbete ska påbörjas under 2018 och vara klart i början av 2020.

Järntorget har gjort en första volymstudie som visar en potential på cirka 8500 kvadratmeter BTA – vilket motsvarar cirka 85 normalstora lägenheter vid en schablonräkning.

– Vi har inte diskuterat vilken typ av lägenheter som kan bli aktuella, men sannolikt en normal fördelning av storlekar, säger Martin Arkad.