10 000 nya bostäder kommer inte bli verklighet

Thomas Ardenfors (M) bostäder byggs i Tureberg, Sollentuna.
Ardenfors (M) tror inte att det kommer byggas
Förra året skulle 500 bostäder byggas i Sollentuna, men det blev bara 300. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Ardenfors (M) tycker att det är lagom – men i den takten kommer planen på 15 000 bostäder till 2030 inte realiseras.

Sollentuna kommun planerade att bygga 494 bostäder 2017. Men enligt en demografirapport från tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms län blev bara 307 bostäder klara.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Ardenfors (M) säger att han är nöjd med den siffran.

– Historiskt sett är det mellan 300 och 400 bostäder som färdigställs per år och det är så vi vill ha det. Vi kommer aldrig vara den kommun som bygger mest, utan bygger på det sätt som passar bäst för Sollentuna, säger Thomas Ardenfors.

Vi kommer aldrig vara den kommun som bygger mest

Thomas Ardenforts (M)

Färre än en tredjedel

Enligt planen som kommunen lämnat till tillväxt- och regionplaneförvaltningen ska 15 251 bostäder byggas mellan 2018 och 2030. Men om det fortsätter i takten med 400 bostäder per år kommer det inte vara fler än 4 800 bostäder – färre än en tredjedel – som står klara 2030.

Varför har ni gjort en plan som ni redan nu inte räknar med att uppnå?

– Vi har visat på potentialen. Men verkligheten styrs av faktorer vi inte alltid styr över, det har att göra med konjunkturcykler bland annat. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar men verkligheten skickar oss ibland i andra riktningar, säger Thomas Ardenfors.

Hur vill ni då lösa bostadsbristen? 

– Vi ska bygga det som efterfrågas – lägenheter som unga har råd med. Att Sollentunahem bygger 1 500 hyreslägenheter är ett steg i den riktningen och det är viktigt att vi får igång flyttkedjor.