4500 bostäder i Lindholmen & norra Vallentuna

Bullerbyn, ett av de nyaste områdena i Lindholmen.
Bullerbyn, ett av de nyaste områdena i Lindholmen.
I framtiden kan Lindholmen växa ihop med Vallentuna tätort. Och på gärdet söder om Molnbyvägen kan flerfamiljshus växa upp.
Nu får allmänheten tycka till om utbyggnadsplanerna för Lindholmen och Norra Vallentuna.

Enligt planen ska det ges det möjligt att bygga cirka 4500 nya bostäder i trakterna kring Lindholmen, Molnby, Ubby, Mörbybytorp, Sylta och Ormsta. Tidsramen är fram till 2035.
-Det är en omfattande plan med många delar, säger Fredrik Skeppström, kommunplanerare på Vallentuna kommun.

En fördjupad översiktsplan är inte en exakt planering av var och hur bostäder ska byggas, utan visar mer på en inriktning
– Den pekar ut var man tycker det är lämpligt med en ökad bebyggelse, säger Fredrik Skeppström.
Blir planerna verklighet kommer ett helt annorlunda Lindholmen och Norra Vallentuna tätort att växa fram. På gärdet söder om Molnbyvägen planeras till exempel för flerfamiljshus, upp till fyra våningar höga. Bebyggelsen i Lindholmen är tänkt med verksamhetslokaler för service och handel i bottenplan. Effekten av planen, om den genomförs i sin helhet, blir att Vallentuna tätort och Lindholmen så småningom växer ihop.

Ett första möte med allmänheten om planerna har hållits förra veckan och de synpunkterna har börjat komma in till kommunen. Oro för att vägnätet, främst den redan nu hårt ansträngda Lindholmsvägen,  inte ska klara belastningen som mer bebyggelse innebär har uttryckts.

”om det ska byggas en enda koja till längs lindholmsvägen måste det hända något med den vägen, redan idag är den livsfarlig mellan molnby och lindholmen”

Så skriver en privatperson till kommunen.

Fredrik Skeppström betonar att vägnätet ska utvecklas om det byggs. Men exakt hur är inte klart. Bland annat finns, sedan flera år tillbaka, ett så kallat vägreservat som gör det möjligt att förlänga Arningeleden . Det går från dagens Arningeled och förbi Lövlunda och Gustavslund.

Men det finns en sak som kan  kullkasta planerna helt. Roslagsbanan avirening mot Roslagsbanan. Om den inte blir av kommer kommunen bara fortsätta med hälften av den planerade bebyggelsen.
Allmänheten får lämna synpunkter till kommunen till och med 26 mars, helst via e-post märkt: ”FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen”.

Fakta

Här ska bostäderna byggas

  • Söder om Molnbyvägen:  300-400 bostäder ( bland annat högre hus)
  • Molnbyvägen: 60-150 bostäder
  • Norr om kraftledningsgatan, nära Molnby station: Cirka 200 bostäder
  • Ormsta: 6-20 bostäder
  • Ormsta /Stensta: Cirka 200 bostäder
  • Norra Vallentuna Nordväst: 800-1100 bostäder
  • Lindholmen: 250-300 bostäder

Om Roslagsbanan byggs ut mot Arlanda kan en tätort kring den nya stationen utvecklas. Det innebär att man kan sätta igång planering för ytterligare cirka 2500 bostäder.

Källa: Vallentuna kommun