Här blir det 300 nya bostäder ovanpå p-däcket

P-däcket ska däckas över.
P-däcket ska däckas över.
Bostadsbolaget Besqab har köpt byggrätter för 650 miljoner kronor av centrumägaren Unibail-Rodamco. Under 2018 börjar Solnavägen byggas om till stadsgata.

Bostadsbolaget Besqab köper drygt 300 byggrätter i Solna centrum. För 650 miljoner kronor köper man sig möjligheten att bygga bostäder ovanpå parkeringsdäcket i centrum. Säljare är centrumägaren Unibail-Rodamco.

– Det handlar om att få den här biten av Solnavägen mer stadsmässig. Själva vägen byggs om av kommunen och vi bygger bostäderna, säger Johan Westring, chef för affärsutveckling och exploatering på Besqab.

Byggprojektet i sig är avancerat. Bostadskroppen ska byggas ovanpå den nuvarande parkeringen.

– Parkeringsplatserna blir kvar. Sen bygger vi en bostadsgård ovanpå det, man bor inte på en parkering, säger Johan Westring.

Här tänker sig bostadsbolaget att få in 300 bostadsrätter i varierande storlek.

Besqabs projekt vid Charlottenburgsparken färdigställs under 2017. Projekten kommer dock inte att likna varandra.

– Nej, det här blir en lite annan gestaltning. Där handlar det om fyra separata huskroppar, här blir det mer sammanbyggt, säger Johan Westring.

Hur högt blir det?

– Vi hoppas på åtta våningar, säger Johan Westring.

Projektet är ännu på planeringsstadiet. Enligt en första kalkylö skulle bygget kunna starta under 2018, menar Besqab.