600 bostäder i Primusområdet nära klartecken

I detaljplanen fylls Primushamnen igen för att ge plats åt bostäder.
I detaljplanen fylls Primushamnen igen för att ge plats åt bostäder.
Planerna på 600 nya bostäder i Primusområdet kommer allt närmare sitt förverkligande.
Nästa torsdag väntas Stadsbyggnadsnämnden lämna över förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Bostadsplanerna i Primusområdet tog sin början redan 2006. Under de elva år som passerat sedan dess har projektet gått från att enbart handla om kontor till att ge 600 nya bostäder.

– I Stockholm måste man ha tålamod. I slutändan blir det här något väldigt bra med många lägenheter i ett centralt läge, säger Roger Mogert (S) som är ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Från industrier till bostadsområde

Området har fått sitt namn efter företaget Primus som åren 1907 till 1962 tillverkade sina berömda kök på Lilla Essingen.

– Vi fortsätter utvecklingen av Lilla Essingen från industri till att framför allt vara ett bostadsområde, säger Roger Mogert.

En av stötestenarna i projektet har varit bullret från Essingeleden. En planerad bullerskärm ska hålla nere bullernivåerna på en acceptabel nivå.

– Vi är en lärande organisation och det finns många svåra platser kvar i Stockholm att bebygga och vi kommer säkert dra slutsatser av det här projektet för framtiden, säger Roger Mogert.

Bland Kungsholmspolitiker efterfrågas också en överdäckning av Essingeleden.

Vad tror du om det?

– Jag tycker det är viktigt att hålla liv i de tankarna för ur ett boendeperspektiv blir det bra mycket angenämare om man kan däcka över mer av de stora lederna. Sedan skulle jag kanske inte gå ut med spaden och göra ett vallöfte av det.

Fakta

Så ska Primus-projektet växa fram

Kommunfullmäktige väntas anta detaljplanen kring årsskiftet.

Rivning av befintliga kontorshus planeras till 2019-2020.

Bostäderna börjar byggas 2021 och ska vara klara 2025.

Hela projektet, med parker och gator inkluderat, beräknas vara färdigt 2025.

Källa: Stockholms stad