90 bostäder i Stockholmshus byggs i Larsboda

Bilden visar hur ett Stockholmshus kan se ut, enligt det gestaltningsprogram som finns.
Bilden visar hur ett Stockholmshus kan se ut, enligt det gestaltningsprogram som finns.
På Mårbackagatan i Larsboda vill Familjebostäder bygga 90 hyreslägenheter i så kallade Stockholmshus.
Ett start-PM tas upp i stadsbyggnadsnämnden nästa vecka.

Området där de nya lägenheterna planeras, ligger längs södra delen av Mårbackagatan i Larsboda, nedanför Persbergsbacken och Forsbackagatan. Det består delvis av kuperad naturmark med skog.

Översiktsbild över Mårbackagatan och Persbergsbacken med området för de nya bostäderna rödmarkerat. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Byggherre är kommunala bostadsbolaget Familjebostäder. Lägenheterna blir hyresrätter i så kallade Stockholmshus – en standardiserad form av bostäder som Stockholms stad satsar på för att kunna bygga snabbt och pressa byggkostnaderna.

Enligt tidplanen ska detaljplanen vara godkänd i slutet av nästa år.