Bostadsbrist fördubblas

Bostad 109 500 bostäder saknas i Stockholms län. 2020 kommer siffran vara uppemot 210 000 om dagens befolkningsprognoser slår in och nyproduktionen av bostäder följer de senaste fem årens genomsnitt, menar Stockholms Handelskammare i en ny rapport.

Tillsammans med en dåligt fungerande bostadsmarknad är det låga bostadsbyggandet ett av de allvarligaste hindren för utveckling och tillväxt i regionen, menar Handelskammaren.