Bostadsbrist i 23 av 26 kommuner

Bostad De flesta av länets kommuner uppger att de har bostadsbrist, närmare bestämt 23 av 27 stycken. Nynäshamn, Vaxholm och Salem menar att de har balans.

År 2000 svarade 19 kommuner att de hade brist på bostäder. Då, liksom nu, har ingen ett överskott.

Sedan dess har bostadsbristen ökat i landet med 180 procent, enligt en LO-rapport som visar att det framför allt är kommunerna i och kring storstadsregionerna som har brist.

1 000

personer. Så många invånare går det per låg­energibostad i länet. Det är även snittet i landet, visar en studie vid Energimyndigheten.