Bostadsbrist i alla länets kommuner

Det byggs fler bostäder i Stockholms län. Men alla kommuner bedömer att de har underskott på bostäder.
Det byggs fler bostäder i Stockholms län. Men alla kommuner bedömer att de har underskott på bostäder.
Bostadsbyggandet fortsätter att öka i länet. Trots det bedömer alla kommuner att de har bostadsbrist.

Endast två kommuner tror att läget på bostadsmarknaden är bättre om fem år.

Mer än 8 av 10 invånare i Sverige bor i en kommun som bedömer att det bostadsbrist. I Stockholms län gäller det hela befolkningen.

Alla kommuner menar att de har ett underskott av bostäder på den lokala bostadsmarknaden i kommunen som helhet. Det visar myndigheten Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Förra året var bilden lika dyster. Det var första gången på elva år som alla kommuner svarade att det är brist på bostäder.

Befolkningen har ökat kraftigt under perioden men byggandet har inte hängt med, konstaterar Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker vid Boverket.

– Under 2006-2007 påbörjades många bostäder. Efter det kom flera år med avtagande och låga nivåer. Det är först 2013 som byggandet har tagit fart ordentlig fart, säger han.

Kommunerna får blicka framåt fem år i enkäten. Två kommuner – Ekerö och Salem – tror att det då kommer att vara balans på den lokala bostadsmarknaden som helhet.

Samtidigt förväntar sig länets kommuner att fler bostäder kommer att byggas. De tror sammanlagt att cirka 20 500 nya bostäder påbörjas i år.

– Det är en överraskande kraftig förändring i bedömningarna jämfört med de senaste åren. Vi kan inte riktigt identifiera om det fullt ut är en rimlig bedömning och är därför lite försiktiga i vår tolkning.

Boverket tror i stället att startskottet smäller för drygt 18 500 bostäder i år. Det är en ökning med ett par tusen sedan förra året då bostadsbyggandet redan låg på nivåer som Stockholms län inte upplevt sedan miljonprogramåren.

Förra året byggdes det klart flest bostäder per invånare i Stockholms län jämfört med de andra storstadsregionerna – cirka 7 stycken per 1 000 invånare. Kommunerna utanför Stockholms stad stod för ökningen.

Nästa år förväntar sig Boverket att ännu fler bostäder påbörjas – drygt 20 000 stycken. Det är över 1 000 fler än vad som behövs årligen i Stockholms län fram till 2025, enligt Boverkets prognos från i mars.

Men det finns frågetecken, som bristen på byggledare och hur amorteringskravet kommer att påverka efterfrågan på nyproducerade bostäder, menar Hans-Åke Palmgren.

– Det finns också en risk att när räntorna höjs avsevärt, till mer normala nivåer, påverkas bostadsmarknaden vilket i sin tur kan innebära att byggandet avtar, ­säger han.

Fakta

15 640 bostäder byggdes 2014