Bostadsbyggandet ska snabbas på

Bostad De långa handläggningstiderna, innan spaden kan sättas i marken för nya bostäder, är ett problem och en av de främsta anledningarna till att det byggs så få bostäder menar bostadsminister Stefan Attefall (KD), enligt tidningen Hem & Hyra.

Sedan i våras har vi en ny plan- och bygglag som ska snabba upp processen, men om den har fungerat eller inte syns ännu inte i statistiken.

Därför har nu utredaren Lars Magnusson fått i uppdrag att ta fram fler förslag på hur tiden från idé till färdigt hus kan kortas rejält.

Bland annat ska han se över kravet på att det behövs både en detaljplan och bygglov för nya bostäder.

Båda dessa beslut kan överklagas, vilket innebär att ett bygge kan dra ut flera år på tiden.