Bostadsbyggandet i Upplands Väsby når rekordnivåer

Ann-Christin Frickner (C): "Vi vill se fler billiga bostäder"
Ann-Christin Frickner (C): "Vi vill se fler billiga bostäder"
Bostadsbyggandet i Väsby ligger på en historiskt hög nivå. Förra året färdigställdes 400 bostäder i kommunen – i år väntas siffran öka ytterligare.

Cirka 450 bostäder beräknas färdigställas i Väsby under 2019, visar siffror från SVT Stockholm. Det är drygt 50 fler än förra året och rekordnivåer.

– För Väsby är ett byggande om 400 bostäder årligen på rekordnivåer, säger Harry Bertilsson som är stadsutvecklingschef på kontoret för samhällsbyggnad.

Prognosen på 450 bostäder för 2019 bör dock betraktas med viss försiktighet, enligt Harry Bertilsson.

– Med en vikande konjunktur är det svårt att förutspå hur byggaktörerna kommer att agera, säger han.

Bostadsbristen påtaglig

Trots rekordnivåerna är bostadsbristen i Upplands Väsby, precis som i övriga Stockholms län, påtaglig, menar Ann-Christin Frickner (C), ordförande i bygg- och miljönämnden. Enligt henne arbetar Väsbyalliansen aktivt för att underlätta situationen.

– Vi vill se fler billiga bostäder och fortsätta attrahera byggherrar och bostadsutvecklare att välja Väsby, men också samarbeta med Väsbyhem och andra fristående fastighetsägare som är viktiga aktörer, säger hon.

Vill göra det lättare att dela hyreskontrakt

Minoritetsstyret vill även se över möjligheten med delade hyreskontrakt.

– Så att till exempel kompisar kan dela hyreskontrakt för att få lägenhet, säger Ann-Christin Frickner (C).

”Stockholms bostadsbrist smittar av sig”

I förhållande till gällande befolkningstillväxt och utifrån befolkningsprognosen, har Upplands Väsby för närvarande en utbyggnadstakt som kan hantera efterfrågan, enligt Harry Bertilsson.

– Men i förhållande till regionens efterfrågan finns eventuellt ett underskott. Frågan är hur mycket Stockholms bostadsbrist smittar av sig på mer perifera kommuner i länet och om Upplands Väsby anses attraktivt för de som har svårt att få en bostad mer centralt.

Kommunen har ett långsiktigt mål om att fördelningen mellan hyresrätter, bostadsrätter och egna hem ska vara en tredjedel vardera. Men en större andel hyresrätter kan komma att byggas framöver.

– Den osäkra marknaden kan leda till att byggaktörerna önskar att bygga en större andel hyresrätter under kommande år, säger Harry Bertilsson.