Bostadsrätt lönsammare än egen villa

Bostad Det är mer lönsamt att äga en bostadsrätt i Stockholm än en villa – men skillnaden är marginell. Detta enligt en rapport som Fastighetsbyrån har tagit fram. Den analyserar bostädernas värdeutveckling jämfört med kostnadsutvecklingen de senaste fem åren i tjugoen städer.

I vissa av städerna har prisökningen under perioden varit större än de sammanlagda kostnaderna för boendet. Men inte i Stockholm, där man skulle förlora cirka 124 000 kronor om man sålde sin villa i dag. Siffran för bostadsrätter är ungefär 123 000 kronor.