Bullerkrav kan lättas

Bostad Fler bostäder kan byggas nära väg- och spårtrafik, industrier och hamnar. Kommunerna får större möjligheter att förtäta i städer och tätorter.

Det lyfter en nyligen klar statlig utredning fram som några konsekvenser om dess förslag klubbas. Utredningen fokuserar på vad som behöver ändras för att göra det enklare att planera och bygga bostäder i bullerutsatta miljöer.

– Det är angeläget att få till en mer samordnad hantering av buller vid byggande av bostäder. Vi kan inte ha ett regelverk som kraftigt försvårar byggande av bostäder i lägen där folk helst vill bo, säger bostadsminister Stefan Attefall (KD).

Utredaren föreslår bland annat också att kraven i byggreglerna ska samordnas med kraven på hälsoskydd i miljöbalken.