De vill bygga 1900 bostäder på Coop-tomten

Coop-tomten i Häggvik kan förtätas med bostäder om ägaren får sin vilja igenom.
Coop-tomten i Häggvik kan förtätas med bostäder om ägaren får sin vilja igenom.
Ägaren till Coop-tomten i Södra Häggvik vill bygga bostäder istället.
Fastighetsägaren har skickat in en ansökan till kommunen som omfattar cirka 1900 bostäder – inklusive åtta högre hus på 15-20 våningar.

Mitt i har i en lång rad artiklar berättat om planerna på bostadsbebyggelse på handelsplatsområdet i Häggvik (se fakta).

Senast ut i raden av fastighetsägare som vill bygga bostäder på de vidsträckta parkeringsytorna är Encore Plus Properties som äger Coop-tomten. Den 21 april lämnade de in en ansökan om planbesked till Sollentuna kommun.

Mitt i har varit i kontakt med fastighetsägaren som avböjer att kommentera planerna i det här skedet, men i deras ansökan beskriver de en exploatering med en ”urban täthet” som bland annat rymmer 184 100 kvadratmeter bostäder – eller cirka 1 900 stycken vid en schablonräkning.

Planerna ligger i huvudsak i linje med kommunens vision för området, men Anders Hallmén, planeringschef på Sollentuna kommun, säger till Mitt i att det kan dröja innan de får besked.
– Detaljplanearbetet kan behöva samköras med utformningen av den sydliga entrén. Vi måste lösa sträckningen av gator och gångvägar först, säger han.

I fastighetsägarens förslag till gestaltning finns åtta punkthus som är uppskattningsvis 15-20 våningar höga.
– Där kommer vi nog att ha synpunkter och inte säga ja utan förbehåll, säger Anders Hallmén.

Fakta

Så många bostäder kan byggas

Fastighet                                    Antal         Status
Stinsen 2                                     1000         Planarbete har påbörjats
Stansen 1 (Coop)                       1900         Ansökan om planbesked
Städet 2-13 (Norr om Ica)         800           Väntar på bygglov. Ytterligare ansökningar kan tillkomma.
Städet (Ica)                                  1 400        Planarbete pågår och antalet bostäder kan utökas.