Byggande för 77 miljarder

Bostad I flera år har investeringarna för bostadsbyggandet legat på runt 50 miljarder, men under 2014 ökade det och landade på närmare 65 miljarder. Nu ser det ut att öka med ännu mer – till 77 miljarder, skriver Stockholms byggmästareförening i en kommentar till Sveriges byggindustriers senaste prognos.

– Det är många som under en lång tid har påpekat att bostadsbyggandet i Stockholm behöver öka och det är glädjande att nu kunna se siffror som tyder på att byggandet tar ytterligare fart, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms byggmästareförening i en kommentar.

7

mäklarfirmors uppdragsavtal med privatkunder granskas nu av Konsumentverket så att de uppfyller ”avtalsvillkorslagens krav på tydlighet, balans och överensstämmande med tvingande lagstiftning”.