Det ska byggas mer på höjden i Vårberg

En 15 våningar hög studentbstad ska byggas i Vårberg, med 176 bostäder.
Höghuset får sällskap av påbyggnader på punkthusen i närheten.
Höghusprojektet i Vårberg blir nu ännu större. Under arbetets gång har projektet utvecklats och nu planeras även påbyggnad av sex hus i området.

Mitt i har tidigare berättat om planen på att bygga ett höghus i Vårberg. Tanken var från början att man i anslutning till höghuset skulle bygga lägre husdel på parkeringsdäcket. Detta skulle innebära cirka 200 nya studentlägenheter på Fjärdholmsgränd vid Vårbergs centrum.

110-120 fler lägenheter

Men nu har detaljplanen utvecklats och planen är att även bygga på höjden på de sex punkthus som finns i området.

Det ger ett tillskott på mellan 110-120 lägenheter. Utav dem är cirka 90 studentlägenheter och ett 20-tal ettor med kök. Totalt innebär det att det blir 330 nya lägenheter i området kring Fjärdholmsgränd.

– Vi från majoriteten ser positivt på utvecklingen i Vårberg, det är bland annat studentbostäder men också LSS-verksamhet, och vi behöver det, säger stadsdelsnämndens ordförande Lorena Delgado (V).

Byggstart 2018

Dessutom planerar man för en lokal för centrumändamål i bottenvåningen av det nya huset. Detaljplanen väntas antas i vår och byggstart är preliminärt under 2018.

– Det jag ser är att antalet vårbergsbor ökar och det är ju positivt, men då måste centrum tillmötesgå upprustningen och ökningen av boenden. Det är ett optimal läge att satsa på Vårberg. Vi kommer också att investera på parker och grönområden så att flera kan njuta av Vårberg, säger Lorena Delgado.

De nya bostäderna ingår i projektet ”Fokus Skärholmen” som drogs igång hösten 2015.  Ambitionen är att bygga över 4 000 nya bostäder i stadsdelen.