Byggbar mark ska kartläggas

Bostad Mark som är planlagd för bostäder men där inga nya hem byggts. Den marken ska länsstyrelsen i Stockholm inventera för att kunna analysera varför den inte bebyggs. Det beslutade regeringen nyligen.

– Vi måste bygga fler bostäder och bättre utnyttja den mark som finns, inte minst i våra tillväxtområden. I många av våra storstadsregioner finns dock många byggrätter som inte används i dag, säger bostadsminister Stefan Attefall (KD).

Regeringen konstaterar ett stort och ökande antal kommuner har brist på bostäder och att det finns outnyttjade byggrätter också i kommuner där bristen är stor.

Även fyra andra länsstyrelser har fått samma uppdrag.