Järfälla växer – tredje flest nya bostäder i länet

1336 nya bostäder ska stå klara i Solna 2019 enligt en sammanställning från Svt Stockholm
917 nya bostäder ska till i Järfälla 2019 enligt en sammanställning från Svt Stockholm.
917 nya bostäder ska stå klara i Järfälla under året enligt en sammanställning från Svt Nyheter Stockholm.

Enligt en sammanställning som Svt Stockholm gjort så förväntas drygt 16 000 bostäder färdigställas i länet under 2019. Det är enligt Svt en liten minskning jämfört med 2016 och 2017, men fortsatt en hög nivå historiskt sett.

Toppar listan gör Stockholm stad med 6851 bostäder. Järfälla hamnar på tredje plats med 917 färdiga bostäder.

Ser man till antalet färdiga bostäder per invånare hamnar Järfälla på fjärde plats med 11,8 bostäder per 1000 invånare.

Fakta

Antal färdiga bostäder per 1000 invånare

1: Solna: 16,5 bostäder

2: Tyresö: 14,5 bostäder

3: Sundbyberg: 13,9 bostäder

4: Järfälla: 11,8 bostäder

5: Upplands Bro: 10,8 bostäder

 

Källa: Svt Nyheter Stockholm

Enligt Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör på Järfälla kommun, är det ungefär samma byggtakt som de senaste tre åren, men att det är en takt som ändå får anses vara ovanligt hög.

– Om man blickar tillbaka 15 år så är de senaste tre årens byggtakt väldigt hög. Nästan den dubbla, säger hon.

Hon menar dock att den exakta siffran på 917 färdiga bostäder ska tas med en liten nypa salt.

– Vi tittar på startbesked och slutbesked för bygglov när vi för statistik. Men det är svårt att veta i exakt vilken takt folk flyttar in, säger Emelie Grind.

Även upplåtelseformerna – fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter – kan vara vansklig att sia om, menar hon.

– När kommunen säljer mark är det i de flesta fall ungefär 50/50 mellan bostadsrätter och hyresrätter. Men om det är någon annan som äger marken så kan vi inte reglera upplåtelseformen i detaljplan, så då bestämmer markägaren det själv, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör på Järfälla kommun.