Solna bygger flest bostäder i länet

1336 nya bostäder ska stå klara i Solna 2019 enligt en sammanställning från Svt.
1336 nya bostäder ska stå klara i Solna 2019 enligt en sammanställning från Svt.
1336 nya bostäder ska stå klara i Solna under året enligt en sammanställning från Svt Nyheter Stockholm.

Enligt en sammanställning som Svt Nyheter Stockholm gjort så förväntas drygt 16 000 bostäder färdigställas i länet under 2019. Det är enligt Svt en liten minskning jämfört med 2016 och 2017, men fortsatt en hög nivå historiskt sett.

Toppar listan gör Stockholm stad med 6851 bostäder. Solna stad hamnar på andra plats med 1336 färdiga bostäder.

Ser man till antalet färdiga bostäder per invånare toppar dock Solna listan med 16,5 bostäder per 1000 invånare.

Fakta

Antal färdiga bostäder per 1000 invånare

1: Solna: 16,5 bostäder

2: Tyresö: 14,5 bostäder

3: Sundbyberg: 13,9 bostäder

4: Järfälla: 11,7 bostäder

5: Upplands Bro: 10,8 bostäder

 

Källa: Svt Stockholm

Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden, menar att Solna märker av avmattningen i byggandet mindre än på många andra håll.

– Det är en effekt av att det fortfarande upplevs som attraktivt att flytta hit. Vi följer inte heller tillfälliga konjunktursvängningar, men tar så klart hänsyn till vad som händer på 5-10 års sikt, säger han.

Han menar dock att den exakta siffran på 1336 färdiga bostäder ska tas med en liten nypa salt.

– Vi kan ju anta att det som vi beviljat bygglov på kommer att bli byggstart på. En del andra projekt kan dröja lite längre, säger han.

Även infrastruktur, skolor och förskolor måste hinnas med att byggas i samma takt som de nya bostäderna och därför har kommunen i sin översiktsplan fram till 2030 satt upp ett mål om 800-900 nya lägenheter per år, berättar Torsten Svenonius.