Sex stora byggprojekt försenade i Nacka

Älta centrum är ett av byggprojekten som försenats.
Älta centrum är ett av byggprojekten som försenats.
Flera större bostadsprojekt i Nacka har fått ändrade tidsplaner.
På lång sikt, fram till 2030, tror kommunen ändå sig att klara bostadsmålet på på 20 000 nya bostäder.
Det framgår av en delrapport från Nacka kommuns enhet för strategisk utveckling.

20 000 bostäder ska byggas i Nacka kommun till 2030. 13 500 av dessa bostäder ska byggas på västra Sicklaön.

Kommunens plan är att det ska två år att ta fram en detaljplan tills att en bostad står klar. Då är överklaganden inte inräknad eller etapputbyggnad av större projekt.

I dag klarar ingen av de pågående stadsbyggnadsprojekten tvåårsgränsen, enligt en delrapport från kommunens enhet för strategisk utveckling.

Vissa av projekten tar enligt rapporten längre tid, andra går snabbare.

I hela kommunen beräknas under 2017 800 bostäder stå klara för inflyttning, 1 000 bostäder ska börja byggas och detaljplaner för 2 400 bostäder antas. Det senare är lägre än tidigare prognoser och flera större projekt har fått ändrade tidsplaner: Älta centrum, Nybackakvarteret, Nya gatan Elverkshuset, Norra centrum Fisksätra, Knutpunkten och Ektorps centrum. Detaljplaner för majoriteten av dessa projekt väntas antas sista kvartalet 2017.

”Mycket god chans”

”Ur det långsiktiga perspektivet har de reviderade tidplanerna inte så stor betydelse för möjligheten att uppnå våra bostadsmål. De bakomliggande orsakerna till revideringen är dock viktiga att undersöka”, skriver rapportförfattarna, och tillägger att det är viktigt att den genomsnittliga tiden för planprocessen inte avviker från målet två år. Chansen att klara målet på 20 000 bostäder till 2030 bedömer rapporten ändå som ”mycket god”.