Här fortsätter Botkyrka och Salem växa 2018

Bostadsbyggande i Alby, norra Botkyrka.
Bostadsbyggande i Alby, norra Botkyrka. Tingstorget.
Bostadsbyggande i Alby, norra Botkyrka.
Bostadsbyggande i Alby, norra Botkyrka. Tingstorget.
Bostadsbyggande i Alby, norra Botkyrka.
Bostadsbyggande i Alby, norra Botkyrka. Tingstorget.
Fittja Illustration: Enter Arkitektur.
Fittja Illustration: Enter Arkitektur.
Fittja Illustration: Enter Arkitektur.
Fittja Illustration: Enter Arkitektur.
Sandstugan Illustration: Link Arkitektur
Sandstugan Illustration: Link Arkitektur
Tumba skog Illustration: White
Tumba skog Illustration: White
Slättmalm Illustration: Ruth Wiberg
Slättmalm Illustration: Ruth Wiberg
Prästviken - Källa: Krook och Tjäder
Prästviken - Källa: Krook och Tjäder
Vårsta centrum. Bygget har startat.
Vårsta centrum. Bygget har startat.
Trädgårdslunden, Rönninge Centrum Illustration: Södergruppen Arkitekter/Småa
Trädgårdslunden, Rönninge Centrum Illustration: Södergruppen Arkitekter/Småa
De närmsta åren väntar en byggboom i Botkyrka. Kommunen ska skapa förutsättningar för 4000 nya bostäder fram till 2020 och flera nya, omtalade projekt planeras att sättas i verket. Här är årets områden att hålla koll på i Botkyrka och Salem.

Tingstorget i Alby

Tingstorget. Foto: Anna Z Ek

Det nya bostadsområdet på Albyberget fortsätter att ta form. Förra året byggdes de första 150 lägenheterna färdigt. I år blir 280 bostadsrättslägenheter klara att flytta in i. Samtidigt påbörjas bygget av ytterligare 290 bostadsrätter som står klara nästa år. Totalt blir det cirka 700 lägenheter på Tingstorget när allt är klart 2019. Nästa år är även ett nytt centrumtorg färdigt. Förutom detta har bolaget Mitt Alby ansökt om bygglov för att bygga 81 hyresrätter nordväst om Tingstorget.

Fittja centrum

Illustration: Enter Arkitektur.

I Fittja centrum pågår stora förändringar. Det nya äldreboendet kom på plats förra året och under 2018 byggs ett hus med 65 hyresrättslägenheter, konsthall och ett bibliotek som är klart i början av nästa år. Kommunen ser även över behovet av en ny förskola i området.

Totalt ska 360 nya lägenheter byggas de närmsta åren i Fittja centrum. Förutom dessa byggen är planen även att Fittja ska få ett eget torn, Fittja Tower, på 15 våningar i framtiden. Där kan det komma att rymmas kontor, bostäder, centrum och hotell.

Sandstugan

Illustration: Link Arkitektur

Det nya bostadsområdet vid Uttrans gamla sjukhus växer fram. I år byggs 112 villor och hyresrätter och ytterligare 100 hyresrätter kan börja byggas i år om allt går enligt planen.

Vårsta centrum

I år byggs 65 bostadsrätter som väntas bli klara för inflyttning sommaren 2019.

Grävskopor på plats i Vårsta centrum. Foto: Anders Björklund

Grävskopor på plats för att bygga nytt i Vårsta centrum.

Solhöjden

Cirka 140 villor planeras att byggas i Solhöjden i Tuna i år.

Alby torghus

Här planeras 150 lägenheter som kan börja byggas i sommar.

Tumba och Tullinge

I år byggs cirka 255 ungdomslägenheter i Tumba och Tullinge.

Här kan det börja byggas i år….

Tumba skog

Illustration: White

Den 22 februari i år väntas genomförandeavtalet och detaljplanen för Tumba skog antas i kommunfullmäktige. De drygt 500 planerade bostäderna har väckt stark kritik då kritikerna bland annat anser att naturvärden och en rekreationsplats förstörs.

Slättmalm

Illustration: Ruth Wiberg

I slutet av året tror kommunen att ett genomförandeavtal och en detaljplan kan antas för Slättmalm, där 250 bostäder planeras, varpå bygget i så fall kan starta i vinter. Det kan vara hög risk för radon i marken, vilket i så fall ska undersökas och åtgärdas enligt kommunen.

Prästviken

I sommar väntas ett genomförandeavtal och en detaljplan antas för 500 bostäder i Eriksberg, varpå bygget i så fall kan starta senare i år.

Salems kommun

Rönninge centrum

Illustration: Södergruppen Arkitekter/Småa

Under 2018 beräknas 45 bostäder i flerbostadshus färdigställas i Rönninge centrum, varav cirka 30 hyresrätter och cirka 15 bostadsrätter. Ytterligare 110 bostäder börjar byggas i år. Av dem är det 94 lägenheter i Rönninge centrum, 10 i Salarpsbacken och 6 småhus i Rönninge. Kommunen planerar även för 200 bostäder i Södra Hallsta samt 600 bostäder i Salems centrum men dessa byggen kommer inte starta i år.