Här är byggena nära dig

Studentbostäder i Flemingsberg.
Studentbostäder i Flemingsberg. Embryot 1-3 ligger längs Alfred Nobels Allé.
Masmo, Vårby Haga
Masmo, Vårby Haga. Foto: Anna Z Ek
Bostadsbyggande på Sjödalsvägen i Huddinge.
Bostadsbyggande på Sjödalsvägen i Huddinge.
Bostadsbyggande på Sjödalsvägen i Huddinge.
Bostadsbyggande på Sjödalsvägen i Huddinge.
Bostadsbyggande på Sjödalsvägen i Huddinge.
Bostadsbyggande på Sjödalsvägen i Huddinge.
Visättra ängar. Källa: Huddinge kommun
Visättra ängar. Källa: Huddinge kommun
Storängen Huddinge.  Källa: Huddinge kommun
Storängen Huddinge. Källa: Huddinge kommun
Kvarteret Prinsen i Trångsund. HMXW Arkitekter
Kvarteret Prinsen i Trångsund. HMXW Arkitekter
Huddinge växer.
Nu är vi fler än 110 000 invånare och flera kommundelar expanderar framöver, ett par exempel är Kungens Kurva och Flemingsberg. Just nu finns drygt 12 000 bostäder i planeringsstadiet i Huddinge.
Men redan i år tar flera byggen form – här är årets bostadsprojekt att hålla koll på:

Brandstegen, Storängen:

Bostadsbyggande på Sjödalsvägen i Huddinge. Foto: Anna Z Ek

Industriområdet Storängen ska göras om till bostadsområde. Totalt ska upp mot 4000 nya bostäder byggas. I år räknar kommunen med att samtliga nya lägenheter inom projektet Brandstegen på Sjödalsvägen, där mellan 600-650 bostadsrätter byggs, blir helt färdiga och inflyttningsklara. Det är Veidekke, Ikano och HSB som bygger de drygt 600 lägenheterna.

I Brandstegen byggs även en förskola och hela Storängen får nya förskolor, skolor, flera LSS-boenden och övriga lokaler när området är fullt utbyggt.


Visättra ängar:

Visättra ängar. Illustration: Huddinge kommun

Här i Visättra ängar ska det byggas totalt cirka 750 bostäder. En stor del av dem är redan klara och bebodda sedan tre år tillbaka. I år byggs de sista bostäderna, 152 ungdomslägenheter, och en ny förskola för 125 barn. Förskolan ska drivas i privat regi.

Nästa år ska ungdomsbostäderna vara klar för inflyttning. Från början var det tänkt att ungdomsbostäderna skulle bli hyresrätter men nu har de blivit bostadsrätter. Sedan tidigare har det även byggts studentbostäder och en naturlekplats i Visättra ängar.


Embryot, Flemingsberg:

Studentbostäder i Flemingsberg. Embryot 1-3 ligger längs Alfred Nobels Allé. Foto: Anna Z Ek

Ett växande Flemingsberg blir hem för fler pluggsugna. I år räknar man med att alla de 433 student– och forskarlägenheterna i kvarteret Embryot vid Alfred Nobels allé blir klara och inflyttade i. Vägbygge pågår även i området, då Alfred Nobels allé ska kopplas samman till den kommande nya trafikplatsen Högskolan på Huddingevägen.


Vårby haga/Masmo:

Masmo, Vårby Haga. Foto: Anna Z Ek

Under våren är planen att ett nytt bostadsbygge i Solhagsparken ska komma i gång. Det rör sig om cirka 200 nya bostadsrätter i två bostadshus som blir 5-6 våningar högt som från början var tänkt att bli hyresrätter.  Bostäderna väntas bli färdiga för inflyttning inom två år. I byggplanerna finns även möjlighet att bygga en ny mataffär och att bygga ut Regnbågens förskola. Det finns även planer på att de boende ska få en bilpool för att minska antalet parkeringsplatser.


Trångsund centrum:

Trångsunds centrum. Källa: HMXW Arkitekter.

Här kan det också börja byggas bostäder 2018:

Snättringe: I sommar påbörjas markarbetet för att ge plats åt ett nytt kombinerat äldreboende och förskola. Äldreboendet, med 90 hyresrätter, kommer till exempel att ha gemensam samlingslokal med förskolan.

Stuvsta: Drygt 100 lägenheter planeras vid Stuvsta station. Hälften av lägenheterna planeras bli seniorlägenheter och hälften vanliga bostadsrätter. Bygget blev överklagat men har nu vunnit laga kraft. Under huset planeras en infartsparkering.

Trångsund centrum: I år kan de första nya bostäderna börja byggas. 62 hyresrätter har nyligen getts bygglov men fler lägenheter än så planeras.