P-hus byggs i Farsta strand

Här på Nordmarksvägen ska det byggas fyra punkthus med 90 lägenheter. Ett nytt p-hus 400 meter bort ska lösa parkeringsbehovet.
Här på Nordmarksvägen ska det byggas fyra punkthus med 90 lägenheter. Ett nytt p-hus 400 meter bort ska lösa parkeringsbehovet.
Fyra punkthus med 90 lägenheter ska byggas på markparkeringen vid Nordmarksvägen. För att kompensera har politikerna nu sagt ja till ett nytt p-hus i området.

Parkeringshuset ska ligga mellan Ågesta Broväg, Magelungsvägen och tågspåret, där det idag är infartsparkering för pendlare. Enligt förslaget ska det forfarande vara möjligt för pendlare att parkera i marknivå. Två våningar ovanför ska täcka behovet för de som bor i området. Infarten till p-huset kommer enligt förslaget att ske från Ågesta Broväg.