Byggstart för kostnadseffektiva koncepthus i Farsta Strand

Jonas Schneider, vd Familjebostäder, Dennis Wedin, bostadsborgarråd och Marcus Andersson, regionchef Skanska Sverige.
Jonas Schneider, vd Familjebostäder, Dennis Wedin, bostadsborgarråd och Marcus Andersson, regionchef Skanska Sverige.
Idag togs det första spadtaget till fyra koncepthus som kallas Stockholmshus, längs Nordmarksvägen i Farsta strand. Bygget kommer resultera i 92 nya hyreslägenheter.
– Det här är en utmärk byggplats med närliggande kommunikationer, säger Jonas Schneider, vd Familjebostäder.

Fastighetsbolagen Familjebostäder, Svenska bostäder och Stockholmshem har tillsammans tagit fram ett koncepthus som kallas Stockholmshus. En prototyp för hur framtida hyreshus ska se ut på detaljnivå.

Tillsammans med privata entreprenörer och stadens tekniska förvaltningar ska de snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter.

Bygget på Nordmarksvägen är ett exempel på dessa Stockholmshus och består av fyra punkthus, med lägenheter i storlekarna 55-75 kvm. Husen beräknas vara klara för inflyttning våren 2021.

– Tanken är att skapa en industriell och seriell upprepningseffekt på byggen och på så sätt bli mer kostnads- och tidseffektiva. Tillsammans med bland annat stadsbyggnadskontoret har vi kommit överens om hur husen ska se ut, rent gestaltningsmässigt.  Nästa gång vet alla vad det är för produkt och processen kommer att kortas avsevärt, säger Jonas Schneider, VD för Familjebostäder.

Dennis Schneider, vd Familjebostäder. Foto: Arvid Jansson

Speciell utformning

Jonas Schneider menar att det har tagits fram ett gestaltningsprogram med stadsarkitekter för Stockholmshusen.

– Man kommer känna igen ett Stockholmshus. Kännetecknen är den speciella takfoten, fönsteromfattningen och träentréer med fina dörrhandtag, säger Jonas Schneider. 

Hur kommer det här bygget påverka de som bor i närområdet?

Jag är helt övertygad om att det kommer kännas luftigt och kommer bidra till området. Man kommer däremot såklart märka av byggarbetet som granne, säger Jonas Schneider.

Fokus på effektivitet

Marken vid Nordmarksvägen är relativt plan vilket gör att det till ett kostnadseffektivt alternativ som byggplats.

– Den sänkta produktionskostnaden gör att vi kan sänka hyrorna. Just den här platsen har även goda kommunikationer med närhet till bland annat tunnelbanan, säger Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm stad.

Dennis Wedin, Bostadsborgarråd i Stockholm stad. Foto: Arvid Jansson.

Dennis Wedin menar att det just nu planeras för ungefär 3500 lägenheter i framtida Stockholmshus i hela Stockholm. 

Hur skiljer sig det här projektet från miljonprogrammet?

– Vi jobbar med en unik gestaltning för varje bygge som ska passa det specifika området. Vi ser även över volymen. Det ska passa in i yta såväl som gestaltning, säger Dennis Wedin.