Carnegies hyresgäster ska få mer inflytande i Husby

I Husby har D.Carnegie & Co cirka 1500 lägenheter.  Foto: D.Carnegie & Co
I Husby har D.Carnegie & Co cirka 1500 lägenheter. Foto: D.Carnegie & Co
Hyresvärden D.Carnegie & Co för nu en dialog med Hyresgästföreningen för att utveckla hyresgästernas boinflytande i Järva.
Nu ska Hyresgästföreningen bilda flera mindre lokalföreningar för att förbättra kommunikationen mellan värden och hyresgästerna.

I lördags höll fastighetsbolaget D.Carnegie & Co en konferens i Järva där de samlade de fem hyresgästföreningar som finns i Järva och Sollentuna för att diskutera hur inflytandet för de boende ska kunna utvecklas.

32 representanter för Hyresgästföreningen deltog.

Konferensen var planerad sedan tidigare, men blev extra aktuell efter den senaste tidens protester från hyresgästernas håll, där de krävt att få bli mer delaktiga i renoveringen av husen och där de protesterat mot underhållet i de orenoverade lägenheterna.

Bland annat diskuterades ett nytt boinflytandeavtal mellan D.Carnegie & Co och samtliga av deras hyresgäster i Järva och Sollentuna.

– Avtalet innebär bland annat att D.Carnegie & Co kommer att ekonomiskt stötta olika aktiviteter som ökar de boendes inflytande, säger Björn Sundberg, kommunikationschef för D.Carnegie & Co.

Nu ska Hyresgästföreningen jobba för att bilda fler mindre lokala föreningar för de som bor i Carnegies fastigheter.

– Nu har vi bara två lokala föreningar för 1500 lägenheter, då är det svårt att låta alla komma till tals. Det optimala är att ha en förening för cirka 300-400 lägenheter. Vi hoppas att det ska finnas många aktiva medlemmar som vill vara med i styrelsearbetet, säger Jörgen Strandberg, sammankallande för den nybildade gruppen inom Hyresgästföreningen som jobbar med Husby i och med Carnegieprotesterna.

– Den formen av boendedemokrati välkomnas. I Sollentuna har det fungerat väldigt bra, då brukar ett 100-tal hyresgäster dyka upp på mötena, säger Jonas Hagström, regionchef för D.Carnegie & Co.