Chans att fråga makthavare om byggen

Jakobsberg gård i Bredäng föreståndare Maud Hårleman
Maud Hårleman, föreståndare för Jakobsbergs gård, har planerat föreläsningarna.
På onsdag finns chansen att få veta mer om aktuella byggprojekt i Bredäng. Då kommer stadsplanerare Joel Berring till Jakobsbergs gård.

Flera byggen är på gång i Bredäng, när Fokus Skärholmen tar fart. På onsdag kväll finns chansen att få veta mer om dem. Klockan 18–20 är stadsplaneraren Joel Berring på plats i Jakobsbergs gård, för att berätta om byggprojekten i Bredäng. ”Planprocessen – hur går den till” är rubriken för kvällen.

Onsdagens möte inleder Jakobsbergs gårds satsning på möten om byggande oh förtätning.

– Mötena är ett sätt att försöka öka människors kunskap om byggprocesser, sade föreståndaren Maud Hårleman till Mitt i vid en intervju tidigare i höstas.

Två möten till är planerade under hösten. Lördagen den 19 november klockan 13–15 berättar arkitekten, planeraren och forskaren Pehr Mikael Sällström om ”värdebaserad stadsutveckling”. Lördagen den 3 december klockan 13–15 talar arkitekten och tekniska direktören Suzanne de Laval om ”Bygga stad för barn, barns behov av utevistelse”.

Mitt i skrev i september om den satsning Jakobsbergs gård gör för att bredda verksamheten och få tätare band till det omgivande samhället.

– Det är jättespännande att arbeta med hur vi ska betyda något för det omgivande samhället. Det är vårt stora uppdrag, sade nyblivna föreståndaren Maud Hårleman då.