Chans tycka till om byggplanerna i Fiskis

Drygt 430 nya lägenheter planeras i Fisksätra
Drygt 430 nya lägenheter planeras i Fisksätra
Fiskätra är tänkt att förtätas med bostäder där det i dag ligger parkeringar
Fiskätra är tänkt att förtätas med bostäder där det i dag ligger parkeringar
Fram till den 5 april kan du tycka till om byggplanerna i Fisksätra.
Sju nya kvarter planeras i centrumområdet där det i dag är parkeringar. 

Sedan ett par veckor är det möjligt för allmänheten att lämna synpunkter på byggplanerna i Fisksätra.

Tanken är att bygga nya bostadskvarter i centrum där det i dag är parkeringar.

I ett av kvarteren kommer det att finnas möjlighet att ha en förskola med sex avdelningar samt ett äldreboende med 72 lägenheter.

Planförslaget ger även möjlighet att bygga ut centrum, för verksamheter och kontor.

Totalt bedöms området bestå av 430 lägenheter och 3 000 kvadratmeter för verksamheter och kontor.

Fisksätravägen kommer att byggas om och ska få en gång- och cykelbana. I tre av bostadskvarteren är förslaget bygga parkeringsgarage.

Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter fram till 5 april. Förslaget finns tillgängligt i utställningshallen i Nacka stadshus. Nacka kommun kommer även att hålla öppet hus den 15 mars i Folkets hus i Fisksätra.