Dags att larma om livsfarliga istappar

1 100 varningar om istappar från tak kom in under förra vintern.
1 100 varningar om istappar från tak kom in under förra vintern.
Sju av tio tycker att dålig is- och snöröjning är ett stort problem på Stockholms gator, enligt en ny undersökning.

Över tusen varningar om farliga istappar och taksnö kom in förra året.

”Stora istappar som hänger ner över trottoar”. ”Mycket istappar hänger livsfarliga”. Förra året gick istappstelefonen varm vid den här tiden.

– Då var det extremt mycket snö. Det började ganska precis för ett år sedan och var väldigt intensivt till nyår, säger Maria Tamm, ägare till Stockholms Fastighetskalender som ligger bakom jourtelefonen.

Den startades för tio år sedan sedan en pojke dött av en fallande istapp på Drottninggatan. Vem som helst kan dygnet runt ringa och rapportera platser i länet där det finns fisk att snö eller istappar faller ner från tak. Stockholms Fastighetskalender tar sedan kontakt med fastighetsägaren.

Inte sällan slår människor larm om istappar på sitt eget bostadsrättsförenings- eller hyreshus.

Förra vintern kom det in 1 100 varningar, vilket är mindre än under ett snittår. För även om vintern chockstartade så planade den sedan ut. De flesta rapporterar om platser i Stockholms innerstad.

– Det beror självklart på att det rör sig flest människor där, men också på att ytterområdena inte har samma byggnationer och stadsmiljö.

Det är framför allt vid nysnö, innan takskottarna har hunnit ut, som folk ringer.

– Men många gånger ser man inte de stora riskerna, som framåt februari-mars när det börjar smälta, och stora issjok och snömassor ligger längre upp på taken.

Hon har sett att arbetet med istappar och snö på tak har uppmärksammats mer de senaste åren. Till exempel genom att polisen har krävt fastighetsägare på vite om de inte snabbt röjer tak och att fler takskottare licenserats.

– Medvetenheten har ökat om den möjliga livsfaran att gå på stadens gator och torg om fastighetsägaren inte tar sitt ansvar.

Och det är många som tycker att dålig is- och snöröjning är ett stort problem på Stockholms gator. Närmare bestämt 70 procent, enligt en ny undersökning som Fastighetsägarna Stockholm ligger bakom.

– Vi vet av erfarenhet att snö- och isröjning alltid ställer till problem när snö och kyla väl etablerat sig. Därför har vi bland annat en överenskommelse med Stockholms stad i syfte att öka framkomligheten på stadens gångbanor, säger Per Forsling, utvecklingschef vid Fastighetsägarna Stockholm.

Den innebär bland annat att fastighetsägaren ska ta hand om snö som skottas från tak och att snön från taken ska flyttas från gång- och cykelbanan mot körbanan i samband med skottningen.

Fakta

Flest istappslarm på Södermalm

Istappstelefonen har nummer 020-ISTAPP eller 020-47 82 77.

www.istappstelefonen.se finns en karta över rapporterade varningar och material- och personskador i länet.

Mellan 60-70 procent av fastighetsägarna i länet är anslutna.

Förra vintern kom det in 1 141 varningar, varav 903 i innerstan. Flest rapporterades på Södermalm (319) följt av Vasastan (206) och Östermalm (128).

Källa: Istappstelefonen