Dansbanan på väg att räddas från rivning

På dansbanans scen har det varit rekordmånga orkesterkvällar under 2016, berättar Ronny Johansson.
På dansbanans scen har det varit rekordmånga orkesterkvällar under 2016, berättar Ronny Johansson.
Ronny "Brandbergstomten" Johansson.
Ronny "Brandbergstomten" Johansson.
Inne i dansbanans lokaler.
Inne i dansbanans lokaler.
Dansbanan i Brandbergen är på väg att räddas från rivning.
Dansbanan i Brandbergen invigdes 1997. Hyresgästerna byggde den själva.
Ronny "Brandbergstomten" Johansson.
Ronny "Brandbergstomten" Johansson.
Dansbanan i Brandbergen ser ut att stoppas från rivning – och bli permanent. "Alla, politiker, Akelius, hyresgäster, besökare, säger att de vill ha den kvar", säger nu Ronny "Brandbergstomten" Johansson.

Dansbanan i Brandbergen ser ut att räddas från rivning, ett drygt halvår innan 20-årsjubileet.

Hyresgästerna har på senare tid, i möten, mejlväxlingar och telefonsamtal, varit i kontakt med alla parter kring saken.
– Jag är 99,9 procent säker på att dansbanan nu står kvar. Politiker, Akelius, hyresgäster och besökare, alla vi pratat med vill ha dansbanan kvar, säger Ronny Johansson, ”Brandbergsprofilen” som en gång var med och drog igång dansbanebygget för Hyresgästföreningens räkning.

Det är inte bara på sommaren som dansbanetomten används. En skolklass har nyligen varit här när vi träffar Ronny Johansson. Deras teckningar sitter uppsatta på utsidan.

– Och i går var här ett handikappboende på 15 man i lokalerna. Skolor och grupper kommer hit även när dansbanan är stängd, berättar Ronny Johansson.

Läs mer: De vill rädda dansbanan

Han bjuder på svart kaffe i plastmugg inne i den lilla kiosken intill dansbanan. Klinkergolvet är nylagt.
– En gåva från Akelius, det blev över vid deras renoveringar i hyreshusen, säger Rpnny Johansson.
Han gungar lite på golvet.
– Det gamla trägolvet gjordes fel för 20 år sedan, vi har alltid undrat varför det varit så mjukt. Nu har vi till slut fått det jämnt och fint.

Den 150 kvadratmeter stora dansbanan har stått på tidsbegränsat bygglov i 20 år. Sedan 1995 har lovet förlängts i omgångar, år 1998, år 2005-2006 och senast år 2010.

Mitt i detta har lagstiftningen ändrats. Tillfälliga bygglov får nu inte sammanlagt överstiga 15 år. Den 24 augusti 2015 gick dansbanans tidsbegränsade bygglov ut, och i över ett års tid har dansbanan alltså stått här otillåtet. Enligt beslutet i stadsbyggnadsnämnden i oktober 2015 så väntar ett vite på 100 000 kronor fastighetsägaren Akelius om dansbanan inte rivs senast 21 april 2017. Att förnya det tillfälliga bygglovet går inte längre.

– I år har det varit mer kritiskt än någonsin för dansbanan. Såhär nära rivning har vi aldrig varit, säger Ronny Johansson.

Den nuvarande detaljplanen anger att marken ska reserveras för en ny förskola, men om ny förskoletomt hittas i någon annan del av Brandbergen kan grund- och förskolenämnden tänka sig en ändring av planbestämmelserna.

Läs mer: Kommunstyrelsens ordförande svarade om dansbanan

Visserligen har det i många år varit känt att den väldigt centrala tomten, mellan Brandbergsbadet och Brandbergsskolan, sannolikt kommer behövas för nybyggen.

– Men vi räknar med att ha dansbanan kvar. Alla man pratar med vill ha den kvar. Ingen av de vi pratat med har sagt att den inte ska vara kvar, säger Ronny Johansson.

Ett planuppdrag är nu på gång, som skulle göra dansbanan permanent i detaljplanen, vilket  göder optimismen hos många Brandbergsbor.

– Mer förskolekapacitet ser ut att kunna hittas på annat håll i Brandbergen. Förvaltningen undersöker nu möjligheterna att ändra planen så att dansbanan kan vara kvar, men om det går i lås är för tidigt att säga, säger Göran Svensson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Hyresgästerna är optimistiska i alla fall?

– Det är roligt att att de är det, och att de tror att vi hittar en lösning. Vi hoppas som sagt att det finns möjlighet att ändra i detaljplanen. Men eftersom det är Akelius och inte vi som äger marken, så kan vi inte säga att det säkert går i lås. Men vi kommer ge besked under året.
– Det är en central tomt, ja, men det är också viktigt att dansbanan får en central placering, säger Göran Svensson.

Att flytta dansbanan går inte på grund av pålningen, enligt Ronny Johansson. Göran Svensson utesluter dock inte helt alternativet att dansbanan rivs och byggs upp någonannanstans.
– Men det bästa vore om dansbanan kan vara kvar. Det finns många som antingen är direkt engagerade i hyresgästföreningen, eller har andra personliga engagemang vid dansbanan. Det är ont om samlingslokaler i Brandbergen, det här är en av få som finns, säger Göran Svensson.

Ett eventuellt planuppdrag från förvaltningen tros kunna klubbas i kommunstyrelsen innan året.

Haninges avdelningschef för planavdelningen, Anna Lina Axelsson, uppger dock för Mitt i Haninge att det är för tidigt att presentera ett förslag för den politiska ledningen. För att ärendet ska kunna tas upp före jul, så måste frågan om placeringen av nya förskolan lösas.

Skulle dansbanan till slut planläggas blir den alltså till slut permanent, lagom till 20-årsjubileet på valborg nästa år. Och det tycks vara en allt mer livlig dansbana.

– Vid större tillställningar är det mellan 30 till 50 personer som engageras här. Det är alltid mycket folk vid dansbanan på sommaren, säger Ronny Johansson.

Just under 2016 har det varit åtta orkesterkvällar, fler än någonsin tidigare. Med gammeldanserna har det varit totalt 11 danskvällar i år.
– Band ringer mig nu inför nästa sommar och frågar om spelningar. Men det är ju svårt, jag har ju inte kunnat ge besked på grund av det jäkla bygglovet, säger Ronny Johansson.

Hyresgästerna byggde dansbanan själv och äger lokalen. Allt överskott hyresgästerna fick in på kioskförsäljningen på Brandbergsbadet gick fram till år 2000 till dansbanan. Hyresgästerna har genom åren spenderat ”tusentals timmar” på verksamheten, uppgav man i juli för Mitt i.