Den bästa vakthunden kan vara – din granne

Kurt Hassel och Sture Nilsson sätter upp skyltar för ett nytt grannsamverkansområde i Botkyrka, där mer än hälften av hushållen är anslutna.
Kurt Hassel och Sture Nilsson sätter upp skyltar för ett nytt grannsamverkansområde i Botkyrka, där mer än hälften av hushållen är anslutna.
Vaksamma grannars observationer hjälper till att gripa tjuvar. I Botkyrka har grannsamverkan minskat inbrotten stort.

Nu vill man även att de som bor i flerfamiljshus går med.

Grannstödsbilen kommer åkande för att sätta upp skyltar för ett nytt grannsamverkansområde.

– Det är en väg till att börja umgås och i förlängningen hjälpas åt att hålla tjuvarna borta. Grannsamverkan är socialt, ökar trivseln men också tryggheten, säger Kurt Hassel som tillsammans med Sture Nilsson är två av över 50 personer som turas om att bemanna bilen.

Den har rullat i Botkyrka i drygt tre år. Nu finns grannsamverkan i 270 områden, men siffran växer ständigt. Över hälften av hushållen i kommunen är anslutna. De får löpande information, som att tjuvarna hittills i år ofta tagit fönstervägen.

Orsaken till framgången är samarbetet mellan polisen, kommunen och eldsjälarna, menar närpolisen Mats Bäckström.

Grannsamverkan har gett effekt i inbrottsstatistiken. Och tack vare observanta grannar har flera tjuvar gripits på bar gärning bara de senaste månaderna.

– Jag är helt övertygad om att metoden skapar engagemang. Polisen behöver hjälp för att lösa och förebygga inbrott, säger Mats Bäckström.

I Stockholms län finns grannsamverkan framförallt i villaområden.

Hur många hushåll som är anslutna finns det inga siffror på. Men intresset ökar.

– Stockholm ligger väldigt bra till, säger Erika Sallander, utredare på Brottsförebyggande rådet.

Hon ingår i den nationella samordningsgruppen för grannsamverkan som arbetar för att sprida metoden till fler som bor i lägenhet. Men där finns flera utmaningar.

– De boende, speciellt i hyresrätter, har ofta inte samma engagemang som villaägare. Man är mer anonym, flyttar oftare. Det är svårt att skapa kontinuitet.

Därför krävs det mycket engagemang av andra, som fastighets-ägare eller hyresgästföreningar.

– Grannsamverkan är en väldigt brottsförebyggande och effektiv metod. Nu har vi anpassat metoden till flerfamiljshus vilket är extra viktigt eftersom områden som är socialt utsatta, tillsammans med välbärgade områden, ofta har en högre frekvens av bostadsinbrott, säger Erika Sallander.

Fakta

Botkyrka Årets Grannsamverkankommun

Grannsamverkan startade på 1970-talet i Seattle, USA.

Bakgrunden var att polisen med traditionella metoder inte kunde komma tillrätta med inbrottsvågen i ett bostadsområde.

På 1980-talet kom metoden till Linköping som var först ut i Sverige.

Kommuner kan tävla om att få utmärkelsen ”Årets Grannsamverkankommun” av organisationen Samverkan mot brott. Förra året vann Botkyrka.