Det blåser stormvindar kring nya höghuset i Hässelby strand

Sören Fröling brukar promenera Fyrspannsgatan fram vid höghuset. "Det är en jäkla vind. Mig gör det inte så mycket, men jag har undrat vad det beror på" säger han.
Sören Fröling brukar promenera Fyrspannsgatan fram vid höghuset. "Det är en jäkla vind. Mig gör det inte så mycket, men jag har undrat vad det beror på" säger han.
”Så här höga byggnader innebär ofta problem för vindklimatet. Högre upp blåser det ju mer och när den kraftiga vinden blåser på höghuset trycks den ner längs med fasaden”, säger Magnus Asp på SMH om Mälarutsikten.
”Så här höga byggnader innebär ofta problem för vindklimatet. Högre upp blåser det ju mer och när den kraftiga vinden blåser på höghuset trycks den ner längs med fasaden”, säger Magnus Asp på SMH om Mälarutsikten.
– Det är en jäkla vind. Mig gör det inte så mycket, men jag har undrat vad det beror på, säger Sören Fröling.

Han är en av dem som känt av den allt starkare blåsten vid Hässelby strands nya höghus Mälarutsikten.

Mitt i gav sig ut i bland vindbyarna och tog reda på orsaken.

Maire Niku som har fotvårdsverksamheten mitt emot höghuset kände att blåsten blev värre i takt med att våningarna byggdes.

– När de kom upp på åttonde våningen började det verkligen kännas stor skillnad. Det behöver inte blåsa någon annanstans, men här är det nästan som en virvelvind. Alla säger ”det blåser, det blåser” när de kommer in. Det är lite obehagligt att det blåser jämt.

Även Yvonne Sundman, som jobbar på Tant Grön, har märkt av vindarna.

– Våra vimplar har blåst bort, fästena gick sönder – titta! säger hon och pekar­ mot limmet där vimpelstången tidigare satt.

Enligt de Hässelbybor och näringsidkare som Mitt i pratar med viner det mest i korsningen Maltesholmsvägen-Fyrspannsgatan. Vi ringde SMHI för att höra vad det här fenomenet beror på.

– Så här höga byggnader innebär ofta problem för vindklimatet. Högre upp blåser det ju mer och när den kraftiga vinden blåser på höghuset trycks den ner längs med fasaden, säger Magnus Asp på SMHI.

Eftersom vind strömmar från högre till lägre tryck tar sig vinden nedåt längs byggnadens fasad, där trycket är lägre. Därför blir det blåsigt vid marken.

– Vinden kan få extra fart runt hörnet. Den vill fortsätta blåsa i sin riktning, säger Magnus Asp.

Men det går att förebygga för starka vindar vid höghus, bland annat genom att bygga skärmar som stoppar eller riktar om vinden, plantera träd på strategiska ställen eller bygga lägre byggnader intill.

När Mitt i besöker Hässelby strand börjar det plötsligt pipa. Sedan hörs sprängladdningen explodera. Det är markförberedelser för nästa höghus i området – Triglyfen längs Strandliden. Även här blir det blåsigt.

Det har SMHI kommit fram till. Svenska bostäder lät nämligen SMHI utföra en bedömning av vindklimatet vid det framtida höghuset och resultatet är att byggnaden kommer att vara vindutsatt från det öppna landskapet vid vattnet.

Det är inte byggnadens utformning som kommer att bidra särskilt till blåsten, husets form och placeringen­ av hörnen är bra. Men viss vindökning väntas bland annat vid hörnen på den nordöstra och sydvästra fasaden på grund av byggnadens höjd. Träd och byggnader runtom gör dock att förstärkningen inte kommer att vara maximal.

Enligt stadsbyggnadskontorets planchef Thomas Stoll är det sällan staden begär att en sådan här utredning görs.

– Det är en bedömning vi gör från fall till fall, ser vi att det finns behov så tas den fram. Men i ärlighetens namn är det sällan vi gör det, det ska vara ganska speciella förhållanden i så fall.

Han menar att det finns andra klimatfrågor som är viktigare.

– Vi jobbar mer med risker för översvämning, bullerfrågor och luftkvalitet till exempel.

Matilda Klar

matilda.klar@mitti.se

tel 08-550 551 26

Fakta

Andra byggnader i blåsväder

Skatteskrapan, Södermalm: När huset blev galleria och studentbostäder visade KTH:s vindtester att den var en gigantisk vindfångare. Blåsten minskade när man byggde fler byggnader intill.

Norra tornen, Vasastan: De båda bostadshusen ska bli 120 meter höga. Bygget har kritiserats av V, som bland annat menade att det kan bli för blåsigt vid marken.

Söder torn, Södermalm: Vinden var ett av många argument för att göra byggnaden lägre än planerat.

Källa: Byggindustrin/Mitt i