Här är detaljplanen det gått troll i

Vikingshill och Sommarbo är ett av de så kallade förnyelseområdena
Vikingshill och Sommarbo är ett av de så kallade förnyelseområdena
Tredje gången gillt?
Två gånger har domstolen sagt nej till detaljplanen.
Nu gör kommunens planerare ett nytt försök.
– Vi gör allt vad vi kan, säger Angela Jonasson, biträdande planchef i Nacka kommun.

Vikingshill och Sommarbo är ett av de så kallade förnyelseområdena i Nacka kommun, där det finns en blandning av fritidshus och permanentboende, och där fastigheterna ännu inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

I åtta år har kommunens planerare försökt att få till stånd en detaljplan för området, utan att lyckas.

Syftet med detaljplanen är att få alla fastigheter i området, totalt 130 fastigheter, anslutna till va-nätet.

I dag har fastigheterna egna brunnar och avloppslösningar, vilket inte är idealt ur miljöhänsyn.

I dagarna har detaljplanen för området upphävts av domstol, för andra gången, den här gången av mark- och miljööverdomstolenför att planbestämmelsen varit otydligt.

– En korrigering behöver göras, vi behöver inte göra ett omtag. Vi kommer att arbeta med det under sommaren och hösten, säger Angela Jonasson, biträdande planchef i Nacka kommun.

Är det vanligt att en detaljplan tar så här lång tid?

– Det är olyckligt för fastighetsägarna som väntar på en detaljplan, säger Angela Jonasson.

Är det rekord?

– Om man tänker på den typ av plan det handlar, det är olyckligt och drabbar de som vill bygga större. I dom här områdena finns miljöproblem, säger Jonasson.

Målsättningen är att Nacka ska ha detaljplanerat samtliga förnyelseområden i kommunen till 2018. Totalt handlar det om mellan 50 och 100 förnyelseområden som har eller ska detaljplaneläggas, ett arbete som pågått sedan 60-talet. Ett tiotal områden kvarstår, varav flertalet i Boo.

Vad händer nu?

– Vi försöker göra det så snabbt vi kan. Vi skickar ut handlingar på nytt. Efter det ska detaljplanen antas, säger Angela Jonasson.

Får ni igenom detaljplanen den här gången?

– Vi försöker göra det så snabbt vi kan.  Vi skickar ut handlingar på ny utställning inför årsskiftet. Därefter kan detaljplanen antas, säger Angela Jonasson.