Drömt om att bo i en lada? Nu har du chansen!

Nu kan du bo i en lada i Silverdal.
Nu kan du bo i en lada i Silverdal.
Den gamla ladan har byggts om till radhus.
Den gamla ladan har byggts om till radhus.
Men man behöver inte sova i höskulle, ladan har fått en modern inredning.
Men man behöver inte sova i höskulle, ladan har fått en modern inredning.
Den ombyggda spannmålsboden.
Den ombyggda spannmålsboden.
Inne i vardagsrummet i spannmålsboden.
Inne i vardagsrummet i spannmålsboden.
Den nybyggda radhuslängan liknar en lada.
Den nybyggda radhuslängan liknar en lada.
Inne i det nybyggda radhuset.
Inne i det nybyggda radhuset.
Trodde du att ladornas glansperiod är förbi? Tänk om! Men nu får korna ge plats åt familjer som är sugna på ett boende i historiska hus.

Gamla gårdsbyggnader har rustats upp med moderna kök och sovrum när det historiska området Rudans Gård ska inhysa nya boenden. Intresset är stort berättar mäklaren på Historiska hem som säljer hemmen i två ombyggnationer på gården.

Silverdal är idag kanske inte främst känt för byggnader med charm från äldre tider. Men än gång i tiden var det ett gammalt jordbruk med tillhörande herrgård.

– Förmodligen började marken brukas i förhistorisk tid och så småningom utvecklades det till Rådans gård, säger Olof Svanberg, kommunantikvarie i Sollentuna.

I mitten av 1900-talet exproprierades gården av staten. Många av de ursprungliga byggnaderna har hunnit rivas men nu ska två av de gamla ekonomibyggnaderna inhysa nya Sollentunabor. Det är en gammal lada och en spannmålsbod som byggts om till radhus av ALM Equity.

Samtidigt bygger företaget nya radhus tvärs över gatan som liknar en faluröd gammal lada. Där låg tidigare en loge från början av 1900-talet.

– Byggnaden i sig hade inte så stort värde däremot gav den ett stort miljöskapande värde för gårdsbilden. Därför bestämde vi i planen att exploatören fick bygga en ny byggnad med de mått som den tidigare logen hade och att material och färgval skulle överensstämma med befintliga byggnader, säger Svanberg.


Historien om Rudans gård

En video om gårdens historia producerad av Sollentuna kommun.


Finns det någon oro för hur väl de äldre byggnaderna bevaras när dessa omvandlas till bostäder?

– Det är alltid en balansgång där vi får titta på hur högt kulturhistoriskt värde en byggnad har och därefter tar vi ett beslut om hur byggnaden kan tas tillvara på framöver. Det här är inte några unika byggnader, även om det inte finns fler i Sollentuna, säger Svanberg.