Dubbelt nej till påbyggnader i Tallkrogen

Ett av förslagen som fick nej. Flygvyn visar Olympiaområdet.
Ett av förslagen som fick nej. Flygvyn visar Olympiaområdet.
Här är ett av förslagen som fick nej. Illustration: Stadsbyggnadskontoret
Här är ett av förslagen som fick nej. Illustration: Stadsbyggnadskontoret
Vy över Olympiaområdet i Tallkrogen.
Vy över Olympiaområdet i Tallkrogen.
Trots att förbudet är upphävt, är det fortfarande svårt att få bygglov för flera våningar på villorna i Tallkrogen.
Två husägare på Olympiavägen fick nej av stadsbyggnadsnämnden i förra veckan.

”Här växer Tallkrogen på höjden”. Så löd rubriken när Mitt i Söderort i fjol skrev om en påbyggnad av en av områdets gamla villor.

Men än så länge är påbyggnaderna mer undantag än regel. Det fick två husägare på Olympiavägen erfara i förra veckan. Den rödgröna majoriteten i stadsbyggnadsnämnden sa nej till deras ansökningar om bygglov.

I båda fallen är det villornas avstånd till tomtgränsen som sätter käppar i hjulet.

Enligt detaljplanen ska byggnader som är högre än 5 meter ha minst 6 meters avstånd till närmsta tomtgräns. Undantag kan göras, men stadsbyggnadskontoret är restriktiva med detta.

Vill inte riskera områdets karaktär

Båda de aktuella husen ligger dessutom i den inre delen av Olympiaområdet, som är den äldsta delen av Tallkrogen. Där är alla hus enplansvillor.

Enligt stadsbyggnadskontoret skulle det vara ”främmande för området” med påbyggnader där:

”Att tillåta fler än en våning i denna del av Olympiaområdet riskerar ge en prejudicerande effekt som över tid helt kan radera ut det som idag karaktäriserar området.”

Bebyggelsen är enhetlig i stora delar av Tallkrogen.

Lättare utanför Olympiaområdet

Den rödgröna majoriteten gick på tjänstemännens linje. Alliansen ville återremittera ansökan och låta grannarna i området tycka till.
Hus där ägarna på senare år fått bygglov ligger på Sandemarsvägen och Häringevägen, utanför Olympiaområdet, samt på Marathonvägen, där det redan finns tvåvåningshus sedan gammalt.

Inget totalförbud

Fram till 2015 gällde totalt påbyggnadsförbud i Tallkrogen. Så är det inte längre.

– Det finns inga hinder att bygga på en våning om du har en planenlig bygglovsansökan, sa Katarina Grubesic Haglund, enhetschef för småhus på bygglovsavdelningen, till Mitt i Söderort i fjol.

Samtidigt poängterade hon att stadsbyggnadskontoret helst vill bevara området – vilket gör att de har en restriktiv grundhållning till taklyft. 

– Vi kommer fortfarande att ta ärende för ärende.

Mitt i har sökt de berörda husägarna.

Fakta

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Tallkrogen är utpekat som kulturhistoriskt värdefull miljö av Stadsmuseet. Bedömningen omfattar hela Tallkrogens småhusområde, centrum vid Tallkrogsplan med omgivande bebyggelse samt småstugor och radhus i norra delen av Gubbängen.

Småstugeområdet är det största i söderort och uppfördes mellan cirka 1933-45.

Källa: Stockholms stadsmuseum