Efterlyser riktlinjer för bostadsförsörjning

hemlös
Stadsmissionen efterlyser riktlinjer för bostadsförsörjning.
Danderyd är en av de två kommuner i Stockholms län som saknar riktlinjer för bostadsförsörjning. Det visar Stockholms stadsmissions hemlöshetsrapport för 2016. Men kommunen håller inte med.

Danderyd och Upplands-Väsby är, enligt Stockholms stadsmissions hemlöshetsrapport, de enda kommunerna i Stockholms län som inte har satt upp riktlinjer för hanteringen av bostadsförsörjning.

– Riktlinjerna är ett av de viktigaste verktygen för att långsiktigt påverka bostadssituationen i en kommun, säger Marika Hjelm Siegwald, kommunikations- och insamlingschef på Stockholms stadsmission.

Riktlinjerna ska innehålla information om det befintliga bostadsbeståndet och hur kommunen vill utveckla bostadsbyggandet framöver.

– Då ansvaret för bostadsförsörjningen vilar på landets kommuner, och det enligt lag ska antas nya riktlinjer vart fjärde år är vi mycket bekymrade över att en så stor andel av Sveriges kommuner inte följer kraven. Riktlinjerna är en stor hjälp för att snabbt agera om det skulle hända något. Till exempel som vid flyktingkrisen, säger hon.

Bristen på bostäder ökar kraftigt i hela Sverige, enligt Boverkets siffror från maj 2016. 240 av landets 290 kommuner uppgav att de hade ett underskott på bostäder – vilket är 57 kommuner mer än 2015. Enligt Marika Hjelm Siegwald har problemet med hemlöshet bland personer med missbruksproblem eller psykisk ohälsa diskuterats länge. Men en ny och växande grupp hemlösa är personer med en svagare ekonomi.

– Vi bygger inte tillräckligt billigt för en ökande del av medborgarna. Det behövs fler hyresrätter, inte bara bostadsrätter. Att Danderyd rapporterat obalans i bostadsmarknaden men sedan inte använder sig av verktygslådan tyder på att man kanske inte tar frågan helt på allvar. Eller att man inte vet hur man ska angripa problemet. Det behövs en strategi, säger hon.

På Danderyds kommun säger man dock att man har riktlinjer – och att det hela handlar om ett definitionsproblem.

– Jag tror att det beror lite på hur de har ställt frågan. Man har nog missförstått varandra. Vi har riktlinjer, men de handlar inte specifikt om hemlösa. Det finns en överenskommelse i länet för hur man gör med hemlösa, och den följer vi. Kommunen är också skyldig att ha en bostadsförsörjningsplan. Där jobbar vi tillsammans med tekniska kontoret, säger Margareta Heimer, socialkontorets direktör, och fortsätter:

– Vi har ungefär 120 lägenheter som vi disponerar över och kan hyra ut till personer som hör av sig och behöver hjälp och stöd. Då erbjuder vi korttidskontrakt så att personerna får chans att hitta något eget. Just nu handlar det framför allt om flyktingar.

Hon håller med stadsmissionen om att bostadsbristen är ett problem i hela landet.

– Ja, det är ju ett problem överallt. Ungdomar har väldigt svårt att komma in på bostadsmarknaden. Det är väl allmängiltigt att speciellt nybyggnationerna är dyra, säger hon.

Ett problem som Carina Erlandsson (M), ordförande i socialnämnden, säger att är svårt att lösa.

– Vi som kommun bygger inga lägenheter, utan vi säljer mark till byggherrar. Alla vill ha billiga hyresrätter, men det finns inte. Det ser ut såhär.