”Eftersatt underhåll ska ge lägre hyra”

Bostad De hyresgäster som hyr av fastighetsägare som missköter sina fastigheter genom eftersatt underhåll och låg standard ska få lägre hyra. Det föreslår regeringen i höstens budgetproposition som presenterades nyligen. Det stod också klart att regeringen överväger att värden och hyresgästen själva ska förhandla hyran för nyproducerade lägenheter.

Andra förslag är att införa gemensamma byggregler för Sverige och göra det lättare att bygga bostäder i områden som är utsatta för buller.