Eldstad värsta brandrisken

Bostad Eldstaden är den vanligaste brandorsaken i hus och inte kvarglömda ljus som de flesta svenskar skulle gissa. Eldstaden ligger bakom nästan hälften – 43 procent – av bränderna i landet. Det visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.