En av tre äger ett hus

Bostad En tredjedel av befolkningen i Stockholms län bor i ett ägt småhus, vilket är den vanligaste boendeformen.

I hela Sverige bor hälften i ett ägt småhus.

Näst vanligast i Stockholms län är att bo i en bostadsrätt i flerbostadshus, vilket 30 procent gör, enligt Statistiska Centralbyrån siffror för 2014. Två procent färre bor i hyresrätt i flerbostadshus.

Ett småhus kan vara en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus.