En lägenhet av fem hyrs ut utan tillstånd

Bostad Var femte hyres­lägenhet i länet kan vara olovligt uthyrd i andra hand. Cirka 50 000 personer, eller 3 procent, uppger att de bor i andra hand, men siffran tros vara högre. Det konstaterar länsstyrelsen i en ny rapport.

Myndigheten anser att andra­handsmarknaden behövs, eftersom befolkningen växer betydligt snabbare än det produceras bostäder, men att den måste bli tryggare.

En fungerade andrahandsbostadsförmedling och ett system för deponering av hyra vid tvist är några av åtgärderna som länsstyrelsen föreslår.