Enklare regler ska ge fler unga bostad

Bostad Bristen på bostäder för studenter och unga är för stor. Därför ger regeringen nu Boverket i uppdrag att se över byggreglerna för student- och ungdomsbostäder.

Boverket ska även se över reglerna för tillfälliga bygglov, där man tänker sig att man ska kunna utöka tiden från dagens fem år med ytterligare fem år för dessa bostäder.

Tillfälliga bygglov har till exempel de flyttbara byggnader som ställs upp under en akut bostadsbrist. Bostadsminister Stefan Attefall menar att dagens regler är alldeles för krångliga.