Färre lägenheter ombildades

Bostad 3 672 lägenheter i länet ombildades från hyresrätter till bostadsrätter under 2012. Det är en minskning med 24 procent från året innan, visar statistik från konsult- och informationsbolaget Hittabrf.se.

Även i landet minskar ombildningarna, men med 30 procent. Stockholm är det län som har flest antal ombildade lägenheter i landet, följt av Västra Götaland och Skåne. Blekinge är det enda län där inga har ombildats.