Färre planer överklagas

Bostad Färre detaljplaner överklagas till länsstyrelsen. Förra året behandlade myndigheten 79 stycken, vilket innebär att en knapp tredjedel av de detaljplaner som antagits i Stockholms län överklagats till länsstyrelsen.

År 2013 var antalet 99 stycken, enligt ett pressmeddelande från stadsutvecklingsprojekt Sthlm6000+ där länsstyrelsen ingår.