Färre tror på prisstegring

Bostad Stockholmarna tror på en svagare utveckling för bostadspriserna jämfört med förra månaden. I alla fall enligt SEB:s Boprisindikatorn som är ett mått på skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande.

Indikatorn i Stockholm sjönk från 69 till 66.

Det är bara i Stockholm och övriga Svealand som det vänder nedåt. Snittet i riket ligger på 51.