Min lokala hjälte

Här hamnar Farsta strands nya bostadsrätter

De rosa fälten visar den tänkta placeringen av MA Livings bostäder och det lila fältet Riksbyggens.
De rosa fälten visar den tänkta placeringen av MA Livings bostäder och det lila fältet Riksbyggens.
Drygt 170 bostadsrätter är på gång utmed Ullerudsbacken och Magelungsvägen.

Staden behöver sälja mark för att få råd att göra om Magelungsvägen till så kallad stadsgata. Körfälten för bilar ska bli mindre medan gående och cyklister får mer utrymme. Tanken är också att den södra sidan av vägen ska kantas av bostäder.

Därför föreslår exploateringskontoret nu att marken mellan Nordmarksvägen och Magelungsvägen säljs till byggbolagen Riksbyggen och MA Living, för byggande av bostadsrätter. Även en sträcka utmed Ullerudsbacken anvisas till MA Living.

De båda bolagen räknar med att bygga sammanlagt drygt 170 bostadsrätter på den aktuella marken. Exploateringsnämnden väntas ta det formella beslutet på torsdag.