Min lokala hjälte

Fel tabell i tidningen

Rättelse I förra veckans tidning publicerades av misstag Salem och Botkyrka kommuns tabell om husförsäljningar i stället för Huddinges. Olyckligtvis finns en av adresserna, Krokvägen 5, i både Tullinge och Huddinge. Huset i Huddinge har alltså inte sålts.

Lokaltidningen Mitt i beklagar det inträffade.