Nu finns fler lägenheter än hus i Tyresö

Tyresö View.
Tyresö View.
Det finns nu fler lägenheter än hus i Tyresö. Samtidigt ökar glappet mellan bostadsrätter och hyresrätter.

Att det byggs mycket i Tyresö märks i statistiken.

Statistiska Centralbyrån (SCB) släppte i torsdags nya siffror som visar hur bostadsbeståndet i Tyresö såg ut vid årsskiftet.

Då fanns cirka 9 350 lägenheter i Tyresö och 9 150 hus. Det är en ökning med 324 bostäder på ett år, vilket är ungefär där ökningen har legat de senaste åren.

Det finns nu fler lägenheter än hus i Tyresö. De tidigare tre åren som SCB har statistik för var fallet det omvända. För fyra år sedan fanns till exempel drygt 400 stycken fler hus.

En annan tendens under åren är att glappet mellan bostadsrätter och hyresrätter har ökat. Det finns i dag nästan 5 400 lägenheter som är bostadsrätter och cirka 3950 som är hyresrätter. Glappet – i dag cirka 1450 stycken – har ökat för varje år. 2013 fanns det till exempel 860 fler bostadsrätter än hyresrätter.

Vanligare att hyresrätten dominerar

Att hyresrätten dominerar är annars vanligare. Det gör den i 260 av landets 290 kommuner, enligt SCB. Tyresö har procentuellt färre hyresrätter än snittet i landet – 42 procent att jämföra med 59 procent.

Vallentuna har störst andel bostadsrätter i landet (93 procent) följt av Täby (90 procent).


LÄS MER

Här är byggena i Tyresö 2017

Fakta

Så ser bostadsbeståndet ut

År         Hus        Lägenheter

2016    9134       9332

2015    9090      9052

2014    9034      8768

2013    8963      8542

 

År      Hyresrätter*    Bostadsrätter*

2016    3947                5382

2015    3837                5212

2014    3746                4958

2013    3841                4701

* i flerbostadshus

Källa: Statistiska Centralbyrån