Fler hyresrätter om hyrskatten dumpas

Bostad 182 av 287 tillfrågade bostadsbolag tror att byggandet av hyresrätter skulle öka om de fick samma skatteförutsättningar som bostadsrätter och villor, enligt en undersökning som Skop gjort för Hyresgästföreningens räkning.

I dag betalar de som bor i hyresrätt 2 000 kronor mer i skatt per månad jämfört med dem som äger sin bostad, något som Hyresgästföreningen kallar hyr­skatt. Dessutom har regeringen tagit bort statligt stöd i form av räntebidrag och investeringsstöd till nybyggnad av hyresrätter.

Bostadsbolagen i undersökningen menar att de skulle öka sitt byggande med 38 procent under tre år om hyrskatten togs bort.